Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы по Губернской Земской Больницъ за 1894 годъ

> Анотація: У книзі представлені відомості про діяльність губернської земської лікарні за 1894 рік. Книга також містить короткий огляд лікарень і клінік за кордоном д-ра І. А. Бутакова.Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В книге представлены сведения о деятельности губернской земской больницы за 1894 год. Книга также содержит краткий обзор больниц и клиник за границей д-ра И. А. Бутакова.Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашого края.
 
Annotation: The book presentsinformationon the activities ofthe province’s ruralhospitalin 1894. The book alsoprovides a brief overview of the foreign hospitals and clinics by MDI.A.Butakov.The bookis of interest tohistorians, ethnographersand all thoseinterested in the historyof our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губ. зем. Управы по губ. зем. больнице за 1894 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип-Лит. Губ. Правления, 1895. - 153 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1410
Переглянути