Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Верхнеднепровской Уъздной Земской Управы XIX-му очередному уездному земскому собранію за 1908 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1908 рік. У книзі представлені: відомості про особовий склад Земського Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земських Зборів; звіти про всі земські повинності (податки); інформація про роботу земської пошти і поштових станцій; відомості про Катерининську залізницю в межах повіту; сільськогосподарська і промислова характеристики повіту. Книга також містить звіти про діяльність різних установ повіту: медичних, опікунських, судових, фінансово-кредитних, відомості про навчальні заклади та пожежну частину. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1908 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); информация о работе земской почты и почтових станций; сведения о Екатерининской железной дороге в пределах уезда; сельскохозяйственная и промышленная характеристики уезда. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, финансово-кредитных, сведения об учебных заведениях и пожарной части. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашого края.
Бібліографічний опис: Отчетъ Верхнеднепровской уездной земской управы XIX-му Очередному Уездному Земскому Собранію за 1908 г. [Текст]. - Верхнеднепровскъ : Тип. А.М.Гинцбурга, 1909. - 361 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1568
Переглянути