Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1894 годъ

> Анотація: Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1894 рік, де представлені відомості про суттєві зміни у керівництві бібліотеки, про бібліотечні фонди, відвідування і книговидачу. Окремим розділом надано річну фінансову звітність бібліотеки. Особливо виділені відомості про нові надходження книг, а також про пожертвування коштів та видань бібліотеці.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1894 год, где представлены сведения о существенных изменениях в руководстве библиотеки, библиотечных фондах, посещаемости и книговыдаче, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. Особо выделены сведения о новых поступлениях книг, а также о денежных пожертвованиях библиотеке.
Бібліографічний опис: Отчетъ Екатеринославской городской общественной библіотеки за 1894 год [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литография Губерн. Правления, 1895. - 28 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 21.04.2021
Кількість переглядів: 1891
Переглянути