Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналы Екатеринославской Губернской Земской Управы. Съ 1-го января по 1-е іюля 1868 года

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та звітів, що були заслухані та розглянуті на засіданнях Катеринославської губернської земської управи з 1 січня по 1 липня 1868 р. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, будівництво, охорону здоров’я, освіту, комунальне та сільське господарства, культуру, соціальні питання. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и отчетов, заслушанных и рассмотренных на заседаниях Екатеринославской губернской земской управы с 1 января по 1 июля 1868 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, строительство, здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйства, социальные вопросы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журналы Екатеринославской Губернской Земской Управы с 1-го января по 1-е июля 1868 г. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Я.М. Чаусского, 1868. - 345 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1548
Переглянути