Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналы Екатеринославской Губернской Земской Управы. Съ 6-го ноября 1866 года по 7-е марта 1867 года

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та звітів, що були заслухані та розглянуті на засіданнях Катеринославської губернської земської управи з 6 листопада 1866 р. по 7 березня 1867 р. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, будівництво, охорону здоров’я, освіту, комунальне та сільське господарства, культуру, соціальні питання. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и отчетов, заслушанных и рассмотренных на заседаниях Екатеринославской губернской земской управы с 6 ноября 1866 г. по 7 марта 1867 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, строительство, здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйства, социальные вопросы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журналы Екатеринославской Губернской Земской Управы. С 6-го ноября 1966 г. по 7-е марта 1867 г. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Я.М. Чаусского, 1867. - 211 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1566
Переглянути