Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1906 годъ

> Анотація: Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1906 рік, де представлені відомості про керівництво бібліотеки, бібліотечні фонди, відвідування і книговидачу, нові надходження літератури та річна фінансова звітність бібліотеки. Є також інформація про Голову Ради Катеринославської міської бібліотеки П.І. Мордовського, що помер в 1906 році. Окремими главами (розділами) представлена робота читальні (читального залу) та інформація про пожертвування. У додатку до книги надані перелік періодичних видань, які передплачені бібліотекою на 1907 рік і кошторис доходів та витрат бібліотечних коштів на 1907 рік.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1906 год, где представлены сведения о руководстве библиотеки, библиотечных фондах, посещаемости и книговыдаче, новых поступлениях литературы, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. Содержится информация о Председателе Совета Екатеринославской городской библиотеки П.И. Мордовском, умершем в 1906 году. Отдельными главами (разделами) представлена работа читальни (читального зала) и информация о пожертвованиях. В качестве приложения в книгу добавлены перечень периодических изданий, подписанных библиотекой на 1907 год и смета прихода и расхода библиотечных средств на 1907 год.
Бібліографічний опис: Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной библіотеки за 1906 годъ [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Правленія, 1907. - 41 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1898
Переглянути