Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія. Февральской сессіи 1868 года
Анотація: Книга являє собою журнал постанов, які були прийняті на засіданні надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів у лютому 1868 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, будівництво, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні питання та ін. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журнал постановлений, принятых чрезвычайным Екатеринославским губернским земским собранием на февральской сессии 1868 года. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные вопросы и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания - губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Чрезвычайного Екатеринославского Губерского Земского Собрания. Февральской Сессии 1868 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Я.М. Чаусского, 1868. - 414 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 917
Переглянути