Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія. 30-го Іюня 1894 года.Съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданні надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів 30 червня 1894 року. У книзі висвітлюються питання охорони здоров'я (в доповіді йдеться про покупку маєтку для колонії душевно хворих), організації народної освіти в губернії. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, рассмотренных на заседании чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 30 июня 1894 года. В книге освещаются вопросы здравоохранения (в докладе речь идет о покупке имения для колонии душевно больных), организации народного образования в губернии. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 30 июня 1894 г. [Текст] : с прилож. - Екатеринослав : Типо-Литография Губернскаго Правления, 1894. - 30 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 815
Переглянути