Журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія. Засъданія 30 и 31 января 1879 года
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та питань, що розглядалися на засіданні надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів 30-31 січня 1879 року. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, будівництво, сільське господарство, освіту, культуру, соціальні питання. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и вопросов, рассмотренных на заседании чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 30-31 января 1879 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, строительство, образование, культуру, социальные вопросы. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журнал Чрезвычайного Екатеринославского Губернского Земского Собрания. Заседания 30 и 31 января 1879 года [Текст]. - Екатеринославъ : Губернская Типографія, 1879. - 44 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 901
Переглянути