Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 20-го, 21-го, 22-го февраля 1895 года съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою журнал постанов, які були прийняті на засіданні надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів у лютому 1895 року. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, будівництво, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні питання та ін. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних, предводителів дворянства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журнал постановлений рассмотренных на заседании чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания в феврале 1895 года. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные вопросы и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных, предводителей уездного дворянства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Чрезвычайного Екатеринославского Губернского Земского Собрания 20-го,21-го, 22-го февраля 1895 г. с приложениями [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литография Губернскаго Правления, 1895. - 99 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 723
Переглянути