Денежный Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1909 годъ
Анотація: Книга є збіркою фінансової звітності Катеринославської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1909 рік. У вигляді таблиць у книзі надані: відомості про всі оборотні кошти земської управи, про борги та невиконані грошові зобов’язання, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства, пожертвування до благодійних фондів, загальне зведення всіх капіталів Катеринославського земства.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник финансовой отчетности Екатеринославской уездной земской управы за 1909 год. В виде таблиц в книге представлены: сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных денежных обязательствах, отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства, пожертвования в благотворительные фонды, общий свод всех капиталов Екатеринославского земства.
Бібліографічний опис: Денежный отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1909 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1910. - 609 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1025
Переглянути