Краєзнавча Електронна бібліотека

Народная память о Запорожье: Предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине (1875-1905). Варіант 2.

> Анотація: Ця збірка, упорядкована відомим вченим, етнографом, краєзнавцем Яковом Новицьким, – яскрава сторінка його фольклорного доробку. Прадавнє походження мають міфологічні та апокрифічні легенди про Змія, Десну та Дніпро, кам’яних баб, виникнення могил, байраків, каміння. Крім етнографічної цінності топонімічні легенди та перекази мають також і цінність історичну, бо передають цікаві факти про заселення краю запорожцями. Більшість назв ландшафтних об’єктів, їх походження та історія пов’язані з козаками, їхніми помислами та світоглядом. Цікаві легенди присвячені козацьким ватажкам: Іванові Сірку, Петрові Калнишевському, Осипу Гладкому. Ці матеріали неодноразово передруковували та використовували численні вітчизняні вчені: М. Драгоманов, М. Сумцов, В. Дашкевич, Д. Яворницький, А. Поповський, В. Чабаненко. Його спадщину високо оцінили академіки М. Сумцов, М. Грушевський, В. Гнатюк, Д. Яворницький, В. Білий, С. Єфремов.
 
Аннотация: Этот сборник, упорядоченный известным ученым, этнографом, краеведом Яковом Новицким, – яркая страница его фольклорного наследия. Древнее происхождение имеют мифологические и апокрифические легенды о Змее, Десне и Днепре, каменных бабах, происхождении могил, урочищ, камней. Кроме этнографической ценности топонимические легенды и предания имеют также и ценность историческую, поскольку передают интересные факты о заселении края запорожцами. Большинство названий ландшафтных объектов, их происхождение и история связаны с казаками, их помыслами и мировосприятием. Интересные легенды посвящены казацким предводителям: Ивану Сирко, Петру Калнышевскому, Осипу Гладкому. Эти материалы неоднократно перепечатывали и использовали многие украинские ученые: М. Драгоманов, Н. Сумцов, В. Дашкевич, Д. Яворницкий, А. Поповский, В. Чабаненко. Его наследие высоко оценивали академики М. Сумцов, М. Грушевский, В. Гнатюк, Д. Яворницкий, В. Белый, С. Ефремов.
Бібліографічний опис: Новицкий, Я. П. Народная память о Запорожье: Предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине (1875-1905) [Текст] / Я.П. Новицкий. - Екатеринослав : Тип. Губернского Земства, 1911. - 116 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.03.2023
Кількість переглядів: 2883
Переглянути