Краєзнавча Електронна бібліотека

Вестник Екатерининской ж.д. 8 апреля 1924 года. № 26. Год издания пятый

> Анотація: Журнал представляє собою періодичне видання управління Катерининської залізниці (нині - Придніпровська), яке складається з двох частин - офіційної та неофіційної. Офіційна частина журналу - це нормативні акти залізничної галузі СРСР, накази начальника Катерининської залізниці і циркуляри начальників служб. Неофіційна частина видання містить технічні та економічні статті, що висвітлюють всі сфери діяльності залізниці - паровозне, вагонне, колійне, енергетичне, пасажирське господарства, залізничний зв'язок, медицину і дорожні профспілки. Крім того, у «Віснику» представлені статистичні дані про роботу Катерининської залізниці за 1923 рік.
 
Аннотация: Журнал представляет собой периодическое издание управления Екатерининской железной дороги (ныне - Приднепровская), которое состоит из двух частей – официальной и неофициальной. Официальная часть журнала - это нормативные акты железнодорожной отрасли СССР, приказы начальника Екатерининской дороги и циркуляры начальников служб. Неофициальная часть издания содержит технические и экономические статьи, освещающие все сферы деятельности железной дороги – паровозное, вагонное, путевое, энергетическое, пассажирское хозяйства, железнодорожную связь, медицину и дорожные профсоюзы. Кроме того, в «Вестнике» представлены статистические данные о работе Екатерининской железной дороги за 1923 год.
Бібліографічний опис: Вестник Екатерининской железной дороги [Текст]. - Екатеринослав : [б. и.], 1924 - 1925. - № 26. - Выходит дважды в месяц. Прекращен с 1926 года.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1486
Переглянути