Краєзнавча Електронна бібліотека

Малорусскія народныя преданія, повърія и разсказы. Варіант 2.

> Анотація: Книга являє собою збірку переказів, повір’їв, усних оповідей, зібраних на початку XX століття на Катеринославщині, зокрема в Катеринославському, Олександрівському, Маріупольському повітах, у м. Нікополі, на острові Хортиці. Упорядник – Яків Новицький – відомий свого часу історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог, який протягом багатьох років провадив етнографічні дослідження запорозького краю. У збірці зафіксовані спогади про перетворення слободи Половиці на місто Катеринослав, легенди про походження запорожців, характерництво у козаків, вовкулаків, пустельників, тощо. Записи зберігають особливості народної мови. Кожен фольклорний матеріал супроводжується зазначенням, від кого і в якому саме населеному пункті він записаний, що, безсумнівно, підвищує цінність матеріалу.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник преданий, поверий и рассказов, собранных в начале XX столетия на Екатеринославщине, в частности в Екатеринославском, Александровском, Мариупольском уездах, в г. Никополе, на острове Хортица. Составитель – Яков Новицкий – известный в свое время историк, археолог, этнограф, фольклорист, краевед, педагог, который на протяжении многих годов проводил этнографические исследования запорожского края. В сборнике зафиксированы воспоминания о превращении слободы Половицы в город Екатеринослав, легенды о происхождении запорожцев, магию среди казаков, оборотней, пустынников и так далее. Записи сохраняют особенности народного языка. Каждая фольклорная запись сопровождается указанием, от кого и в каком именно населенном пункте она записана, что, безусловно, повышает ценность материала.
Бібліографічний опис: Новицкій, Я. П. Малорусскія народныя преданія, повърія и разсказы.(Оттискъ изъ Адресъ-Календаря г. Александровска на 1908г.)[Текст] / Я.П. Новицкій. - Александровскъ: Тип. Эккеля и Старчевскаго, 1907. - 30 с.
Відсутні сторінки: 31-32
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.03.2023
Кількість переглядів: 1981
Переглянути