Краєзнавча Електронна бібліотека

Матеріалы для оцънки земель Екатеринославской Губерніи. Томъ Первый. Екатеринославскій уездъ

> Анотація: Книга є статистико-географічним оглядом землеустрою Катеринославського повіту Катеринославської губернії станом на 1899 рік: географічне положення повіту, клімат та природні умови, склад населення та земельні угіддя (рілля, пасовища, сіножаті, ліси, присадибні ділянки). Вся інформація в книзі дана з точки зору економічної оцінки використання повітових земель, наведені різні розцінки продажу та оренди землі. Додатки містять статистичні таблиці з обліку всіх типів землеволодінь волостей, що входили до складу Катеринославського повіту губернії. Книга представляє історичний інтерес як для науковців, так і для широкого кола читачів.
 
Аннотация: Книга представляет собой статистико-географический обзор землеустройства Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии по состоянию на 1899 год: географическое положение уезда, климат и природные условия, состав населения и земельные угодья (пашни, пастбища, сенокосные луга, леса, приусадебные участки). Вся информация в книге дана с точки зрения экономической оценки использования уездных земель, приведены различные расценки продажи и аренды земли. Приложения содержат статистические таблицы по учету всех типов землевладений волостей, входящих в состав Екатеринославского уезда губернии. Книга представляет исторический интерес, как для ученых, так и для широкого круга читателей.
Бібліографічний опис: Материалы для оценки земель Екатеринославской губернии [Текст]. Т.1: Екатеринославский уезд. - Екатеринослав : Печатня С.П.Яковлева, 1899. - 355 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 2261
Переглянути