Краєзнавча Електронна бібліотека

Матеріалы для исторіи Запорожскихъ козаковъ. Вып.5. Варіант 2.

> Анотація: У 1903 році в Катеринославі почала діяти Вчена архівна комісія, яка займалась історіографічними дослідженнями, вивченням історії, в першу чергу місцевого краю, видавничою діяльністю. Залишилося десять її випусків. До 5-го випуску увійшли матеріали з історії запорозьких козаків, підготовлені до друку Я. Новицьким та його ж доповнення до збірки українських пісень, надрукованих у попередньому випуску;стаття В.В. Данилова пам’яті етнографа та краєзнавця Г. Залюбовського; дослідження окремих сторінок з історії Катеринославської єпархії В. Біднова. Розділ «Библиография» містить відгуки на публікації Д. Яворницького «Раскопка курганов в пределах Екатеринославской губернии», Л.М. «Письма архимандрита Антонина Капустина к протоіерею Серафиму Антоновичу Серафимову» та В. Данилова «Екатеринославский обласний музей імени А.Н. Поля». Крім того у випуску оприлюднено звіти та протоколи засідань Комісії та список її членів.
 
Аннотация: В 1903 году в Екатеринославе начала работу Ученая архивная комиссия, которая занималась историографическими исследованиями, изучением истории, в первую очередь, местного края, издательской деятельностью. Осталось десять ее выпусков. В 5-й выпуск вошли материалы из истории запорожских казаков, подготовленные к публикации Я. Новицким и его же дополнения к сборнику украинских песен, напечатанных в предыдущем выпуске; статья В.В, Данилова памяти этнографа и краеведа Г. Залюбовского; исследование отдельных страниц по истории Екатеринославской епархии В. Беднова. Раздел «Библиография» содержит отзывы на публикации Д. Яворницкого «Раскопка курганов в пределах Екатеринославской губернии», Л.М. «Письма архимандрита Антонина Капустина к протоиерею Серафиму Антоновичу Серафимову» и В. Данилова «Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля». Кроме того в выпуске обнародовано отчеты и протоколы комиссии и список ее членов.
Бібліографічний опис: Новицкий, Я. П. Материалы для истории Запорожских козаков [Электронный ресурс]. Вып. 5 / Я. П. Новицкий ; ред. А. Синявский. - Екатеринослав : Типография Губернского Земства, 1909. - 209 с. - Загл. на доп.тит.листе : Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии..
Відсутні сторінки: 1-2
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 24.03.2023
Кількість переглядів: 1988
Переглянути