Краєзнавча Електронна бібліотека

Лътопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи

> Анотація: Книга є першим випуском щорічного наукового журналу, який видавався на початку ХХ століття в Катеринославі. Журнал містить статті, замітки і архівні документи з історії Катеринославської губернії, протоколи засідань Катеринославської вченої архівної комісії 1910 р., а також список її членів. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой один из выпусков ежегодного научного журнала, издаваемого в начале ХХ века в Екатеринославе. Журнал содержит статьи, заметки и архивные документы по истории Екатеринославской губернии, протоколы заседаний Екатеринославской ученой архивной комиссии 1910 г., а также список её членов. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии [Текст] Вып.6 / ред. А.Синявский. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1910. - 266 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.03.2023
Кількість переглядів: 1918
Переглянути