Краєзнавча Електронна бібліотека

Лътопись Екатеринославской Ученой Архивной Коммиссіи. Годъ первый.

> Анотація: Книга є першим випуском щорічного наукового журналу, який видавався на початку ХХ століття в Катеринославі. Журнал містить статті, замітки і архівні документи з історії Катеринославської губернії, біографічні відомості про губернських діячів О.І. Маркевича і О.М. Поля, історичні нариси про запорозьких козаків. В додатку надано звіти про діяльність Катеринославської вченої архівної комісії, а також список її членів. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой первый выпуск ежегодного научного журнала, издаваемого в начале ХХ века в Екатеринославе. Журнал содержит статьи, заметки и архивные документы по истории Екатеринославской губернии, биографические сведения об известных губернских деятелях А.И. Маркевиче и А.Н. Поле, исторические очерки о запорожских казаках. В приложении представлены отчеты о деятельности Екатеринославской ученой архивной комиссии, а также список её членов. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. Вып.1 [Текст] / Ред. А.Синявский. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1904. - 322 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.03.2023
Кількість переглядів: 1733
Переглянути