Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Александровской Уъздной Земской Управы очередному Уъздному Земскому Собранію 1877 года

> Анотація: Книга є збіркою звітних документів Олександрівської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1877 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад діловодів Земських Зборів і Управи; короткий звіт витрат грошових сум, звіт про виконання постанов Земських Зборів; сільськогосподарська характеристика Олександрівського повіту; відомості про продовольчі запаси; опис повітових медичних закладів; санітарно-епідеміологічна характеристика повіту за 1877 р. Крім того, є опис стану повітової ветеринарії, земської пошти, благодійних і судових установ, а також звіти про всі земські повинності (податки). У Додатку у вигляді таблиць представлені відомості про всі оборотні кошти каси земської управи, про борги і невиконані витрати, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Александровской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1877 год. В книге представлены: сведения о личном составе делопроизводителей Земского Собрания и Управы; краткий отчет расхода денежных сумм, отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сельскохозяйственная характеристика Александровского уезда; сведения о продовольственных запасах; описание уездных медицинских учреждений; санитарно-эпидемиологическая характеристика уезда за 1877 г. Кроме того, имеется описание состояния уездной ветеринарии, земской почты, благотворительных и судебных учреждений, а также отчеты обо всех земских повинностях (налогах). В Приложении в виде таблиц представлены сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных расходах, отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства.
Бібліографічний опис: Отчет Александровской уездной Земской Управы очередному уездному земскому собранию 1877 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1877. - 365 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 1502
Переглянути