Обзоръ Екатеринославской Губерніи за 1880 год
Анотація: Книга є статистико-аналітичним звітом про діяльність громадських і фінансових структур Катеринославської губернії у 1880 році. Ці відомості охоплюють всі сфери життя губернії: склад населення, сільське господарство, промисловість, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, оподаткування і багато іншого. У Додатках у вигляді таблиць представлені статистичні дані про рух населення, посіви і врожаї, промислові підприємства та навчальні заклади, рівень злочинності та кількість пожеж по всіх повітах Катеринославської губернії. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой статистико-аналитический отчет о деятельности общественных и финансовых структур Екатеринославской губернии в 1880 году. Эти сведения охватывают все сферы жизни губернии: состав населения, сельское хозяйство, промышленность, торговлю, образование, здравоохранение, налогообложение и многое другое. В Приложениях в виде таблиц представлены статистические данные о движении населения, посевах и урожаях, промышленных предприятиях и учебных заведениях, уровне преступности и количестве пожаров во всех уездах Екатеринославской губернии. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Обзор Екатеринославской губернии за 1880 г. [Текст] : приложение ко всеподданнейшему отчету Екатеринославского губернатора. - Екатеринослав : Типография Губернского Правления, 1881. - 54 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1195
Переглянути