Краєзнавча Електронна бібліотека

Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи

> Анотація: Книга є одним з випусків щорічного наукового журналу, який видавався на початку ХХ століття в Катеринославі. Журнал містить статті, замітки і архівні документи з історії Катеринославської губернії, біографічні відомості про губернських діячів, літературознавчі нариси. Великий розділ книги присвячений історії створення та діяльності Катеринославської Духовної семінарії. У додатку представлений список членів Катеринославської вченої архівної комісії. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой один из выпусков ежегодного научного журнала, издаваемого в начале ХХ века в Екатеринославе. Журнал содержит статьи, заметки и архивные документы по истории Екатеринославской губернии, биографические сведения об известных губернских деятелях, литературоведческие очерки. Большой раздел книги посвящен истории создания и деятельности Екатеринославской Духовной семинарии. В приложении представлен список членов Екатеринославской ученой архивной комиссии. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи [Текст] Вып. 8 / ред. А.Синявский. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1912. - 329 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.03.2023
Кількість переглядів: 2340
Переглянути