Крестьянское дело въ Екатеринославской губерніи
Анотація: Книга є збіркою документів, що стосуються розвитку сільського господарства Катеринославської губернії, які було розглянуто й прийнято на черговій сесії Катеринославських повітових земських зборів в 1911 р. У збірці містяться доповіді з питань тваринництва і рослинництва, придбання сільськогосподарських машин і устаткування, вищої освіти майбутніх агрономів, видання книг і газет на теми сільського господарства, організації господарських виставок губернії, а також звіти про діяльність агрономічної організації господарських виставок губернії. У Додатку представлені постанови нарад агрономів земської повітової управи і документи з організації сільськогосподарських виставок 1911-1912 рр.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Екатеринославского губернского присутствия по крестьянским делам за 1863 год. касающихся развития сельского хозяйства Екатеринославской губернии, рассмотренных и принятых на очередной сессии Екатеринославского уездного земского собрания в 1911 г. В сборнике содержатся доклады по вопросам животноводства и растениеводства, приобретения сельскохозяйственных машин и оборудования, высшего образования будущих агрономов, издания книг и газет на темы сельского хозяйства, организации хозяйственных выставок губернии, а также отчёты о деятельности агрономической организации Екатеринославской губернии. В Приложениях представлены постановления совещаний агрономов уездной земской управы и документы по организации сельскохозяйственных выставок 1911-1912 гг.
Бібліографічний опис: Крестьянское дело в Екатеринославской губерніи: Журналъ Екатеринославъ. Губернскаго по крестьянскимъ деламъ Присутствія [Текст]. - Екатеринославъ : [б. и.], 1863. - [переплет №№ 1, 5-7, 9] с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1916
Переглянути