Санитарное состояніе Александровскаго уезда Екатеринославской губерніи по даннымъ годовыхъ отчетовъ г.г. участковыхъ земскихъ врачей съ 1882 по 1900 г. Земскаго Санитарнаго Врача И. К. Кондорскаго. Отдельное приложеніе къ "Врачебно-Санитарной Хроникъ" Екатеринославской губ. Издаваемой Губернской Земской Управой
Анотація: Книга являє собою звіт про медико-санітарний стан Олександрівського повіту Катеринославської губернії, який був складений земським санітарним лікарем І. Кондорським. У звіті у вигляді таблиць і діаграм докладно викладено демографічні статистичні відомості про народжуваність і смертність у повіті, а також проаналізовано рівень захворюваності населення черевним тифом, дифтеритом, віспою, скарлатиною та іншими хворобами за період з 1882 по 1901 роки.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о медико-санитарном состоянии Александровского уезда Екатеринославской губернии, составленный земским санитарным врачом И. Кондорским. В отчете в виде таблиц и диаграмм подробно изложены демографические статистические сведения о рождаемости и смертности в уезде, а также проанализирован уровень заболеваемости населения брюшным тифом, дифтеритом, оспой, скарлатиной и другими болезнями за период с 1882 по 1901 годы.
Бібліографічний опис: Кондорский, И. К. Санитарное состояніе Александровскаго уезда Екатеринославской губерніи по даннымъ годовыхъ отчетовъ г.г. участковыхъ земскихъ врачей съ 1882 по 1900 г. [Текст]: отдельное приложеніе къ "Врачебно-Санитарной Хроникъ" Екатеринославской губ. Издаваемой Губернской Земской Управой / И. К. Кондорский. - Екатеринославъ : Типография губернского земства, 1903. - 115 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1013
Переглянути