Краєзнавча Електронна бібліотека

Санитарное состояніе Александровскаго уезда Екатеринославской губерніи по даннымъ годовыхъ отчетовъ г.г. участковыхъ земскихъ врачей съ 1882 по 1900 г. Земскаго Санитарнаго Врача И. К. Кондорскаго. Отдельное приложеніе къ "Врачебно-Санитарной Хроникъ" Екатеринославской губ. Издаваемой Губернской Земской Управой

> Анотація: Книга являє собою звіт про медико-санітарний стан Олександрівського повіту Катеринославської губернії, який був складений земським санітарним лікарем І. Кондорським. У звіті у вигляді таблиць і діаграм докладно викладено демографічні статистичні відомості про народжуваність і смертність у повіті, а також проаналізовано рівень захворюваності населення черевним тифом, дифтеритом, віспою, скарлатиною та іншими хворобами за період з 1882 по 1901 роки.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о медико-санитарном состоянии Александровского уезда Екатеринославской губернии, составленный земским санитарным врачом И. Кондорским. В отчете в виде таблиц и диаграмм подробно изложены демографические статистические сведения о рождаемости и смертности в уезде, а также проанализирован уровень заболеваемости населения брюшным тифом, дифтеритом, оспой, скарлатиной и другими болезнями за период с 1882 по 1901 годы.
Бібліографічний опис: Кондорский, И. К. Санитарное состояніе Александровскаго уезда Екатеринославской губерніи по даннымъ годовыхъ отчетовъ г.г. участковыхъ земскихъ врачей съ 1882 по 1900 г. [Текст]: отдельное приложеніе къ "Врачебно-Санитарной Хроникъ" Екатеринославской губ. Издаваемой Губернской Земской Управой / И. К. Кондорский. - Екатеринославъ : Типография губернского земства, 1903. - 115 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1683
Переглянути