Краєзнавча Електронна бібліотека

Каталогъ коллекціи древностей А. Н. Полъ, въ Екатеринославъ. Выпускъ I.

> Анотація: Книга являє собою докладний каталог-опис колекції археологічних, нумізматичних та етнографічних старожитностей, що належали О. М. Полю. В передмові надані короткі біографічні відомості про самого Олександра Миколайовича Поля - громадського діяча, археолога, підприємця Катеринославської губернії, першого почесного громадянина Катеринослава, а також проаналізовано його суспільний внесок в економічний розвиток міста та губернії. Завершують книгу географічний покажчик і фотографії предметів, що описані в каталозі.
 
Аннотация: Книга представляет собой подробный каталог-описание коллекции археологических, нумизматических и этнографических древностей, принадлежавших А.Н. Полю. В предисловии даны краткие биографические сведения о самом Александре Николаевиче Поле - общественном деятеле, археологе, предпринимателе Екатеринославской губернии, первом почётном гражданине Екатеринослава, а также проанализирован его общественный вклад в экономическое развитие города и губернии. Завершают книгу географический указатель и фотографии предметов, описанных в каталоге.
Бібліографічний опис: Каталогъ коллекціи древностей А.Н.Поль, въ Екатеринославъ.[Текст] Вып. 1 / сост. К.Мельникъ. - К. : Тип. Кульженко С.В., 1893. - 217 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 2131
Переглянути