Краєзнавча Електронна бібліотека

Етюди з Надпорізького неоліту. Варіант 2.

> Анотація: Видання являє собою окремий відбиток статті, надрукованої в журналі «Антропологія» (Добровольський А. Етюди з Надпорізького неоліту // 1930.– № 3.– С. 161–169.). Автор матеріалу – відомий український археолог Аркадій Вікторович Добровольський, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології АН УРСР, який протягом довгого часу на високому методичному рівні досліджував археологічні пам’ятки неоліту, трипільської культури, бронзового віку, стародавніх слов’ян. У статті «Етюди з Надпорізького неоліту» описані археологічні дослідження пізніх неолітичних станцій Надпоріжжя, тобто розташованих по берегах та островах порожистої частини Дніпра. Вчений описав численні знайдені артефакти, зокрема знаряддя праці, орнаменти на них. Стаття ілюстрована. Наприкінці подано резюме французькою мовою.
 
Аннотация: Издание представляет собой отдельный оттиск статьи, напечатанной в журнале «Антропологія» (Добровольський А. Етюди з Надпорізького неоліту // 1930.– № 3.– С. 161–169.). Автор материала – известный украинский археолог Аркадий Викторович Добровольский, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии АН УССР, который на протяжении длительного времени на высоком методическом уровне исследовал археологические памятки неолита, трипольской культуры, бронзового века, древних славян. В статье «Етюди з Надпорізького неоліту» описаны археологические исследования поздних неолитических станций Надпорожья, то есть расположеных по берегам и островам порожистой части Днепра. Ученый описал многочисленные найденные артефакты, в том числе орудия труда, орнаменты на них. Статья иллюстрирована. В конце книги дано резюме на французском языке.
Бібліографічний опис: Добровольський, А.Етюди з Надпорізького неоліту [Текст] / А. Добровольський. - 9 с. : ил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 2027
Переглянути