Краєзнавча Електронна бібліотека

Историческій очеркъ возникновенія Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища и его деятельности за первое десятилетіе (1899-1909 гг.)

> Анотація: Книга являє собою історичний нарис про один з найбільших вищих навчальних закладів Катеринослава - Гірниче училище (нині - Національний гірничий університет). Глави книги містять відомості про заснування, будівництво та урочисте відкриття училища в 1899 році, а також опис організації навчального процесу та розташування всіх будівель і споруд навчального закладу. У додатках надані списки адміністрації, складу викладачів та студентів, які закінчили Вище гірниче училище до 1909 року.
 
Аннотация: Книга представляет собой исторический очерк об одном из крупнейших высших учебных заведений Екатеринослава – Горном училище (ныне – Национальный горный университет). Главы книги содержат сведения об основании, строительстве и торжественном открытии училища в 1899 г., а также описание организации учебного процесса и расположения всех зданий и построек учебного заведения. В приложениях даны списки администрации, преподавательского состава и студентов, закончивших Высшее горное училище к 1909 году.
Бібліографічний опис: Историческій очеркъ возникновенія Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища и его деятельности (1899-1909) [Текст] / сост. П.Г.Рубин. - Екатеринославъ : Губернское Земство, 1909. - 126 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 15.05.2023
Кількість переглядів: 1871
Переглянути