Краєзнавча Електронна бібліотека

Земская Медицина въ Верхнеднепровскомъ уездъ за 1913 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про стан медичного обслуговування у Верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії, що був складений земським санітарним лікарем Я. Борткевичем. У звіті детально викладено принципи організації медичної допомоги в повітових лікарнях, амбулаторіях та фельдшерських пунктах, проаналізовано діяльність Лікарсько-Санітарної Ради, розглянуті питання фінансування повітової медицини у 1913 році. Додатки до книги містять таблиці та діаграми з різноманітними статистичними відомостями, а також відомості про склад медичного персоналу та ділянки повіту.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о состоянии медицинского обслуживания в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии, составленный земским санитарным врачом Я. Борткевичем. В отчете подробно изложены принципы организации медицинской помощи в уездных больницах, амбулаториях и фельдшерских пунктах, проанализирована деятельность Врачебно-Санитарного Совета, рассмотрены вопросы финансирования уездной медицины в 1913 году. Приложения к книге содержат таблицы и диаграммы с разнообразными статистическими сведениями, а также сведения о составе медицинского персонала и участках уезда.
Бібліографічний опис: Земская медицина въ Верхнеднепровскомъ уездъ за 1913 годъ [Текст] сост. Я. Борткевич. - Верхнеднепровскъ : Тип. Витлима и Красильщика, 1915. - 409 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1973
Переглянути