Помощь пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ и Травматическія поврежденія на Екатерининской железной дорогъ за 20 летъ ся существованія (1884-1904 гг.)
Анотація: Книга являє собою дисертацію старшого лікаря Катерининської залізниці Заусайлова М.А., яка присвячена питанням залізничної медицини та санітарії. Вступні глави книги містять історичні відомості про Катерининську залізницу (нині - Придніпровська) і статистичні дані про хворих і постраждалих від нещасних випадків, що були зібрані автором за 20 років (1884-1904). Детально викладено принципи організації медичної допомоги в залізничних лікарнях і транспортування тяжкохворих у санітарних вагонах. У заключних розділах розглядаються питання фінансування залізничної медицини. Додаток до книги містить діаграми статистики постраждалих і загиблих на залізниці, креслення станційних медичних установ, а також автобіографію М.А. Заусайлова.
 
Аннотация: Книга представляет собой диссертацию старшего врача Екатерининской железной дороги Заусайлова М.А., которая посвящена вопросам железнодорожной медицины и санитарии. Вводные главы книги содержат исторические сведения о Екатерининской железной дороге (ныне - Приднепровская) и статистические данные о больных и пострадавших от несчастных случаев, собранные автором за 20 лет (1884-1904). Подробно изложены принципы организации медицинской помощи в железнодорожных больницах и транспортировки тяжелобольных в санитарных вагонах. В заключительных главах рассматриваются вопросы финансирования железнодорожной медицины. Приложения к книге содержат диаграммы статистики пострадавших и погибших на железной дороге, чертежи станционных медицинских учреждений, а также автобиографию М.А. Заусайлова.
Бібліографічний опис: Заусайлова, М. А. Помощь пострадавшимъ от несчастныхъ случаевъ и травматическія поврежденія на Екатерининской ж.д. (1884-1904) [Текст] / М.А. Заусайлова. - Екатеринославъ: Типо-Литограф., 1903. - 254 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 964
Переглянути