Краєзнавча Електронна бібліотека

Земская медицина въ Верхнеднепровскомъ уездъ за 1911 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про стан медичного обслуговування у Верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії, що був складений земським санітарним лікарем О. Марзєєвим. У звіті детально викладено принципи організації медичної допомоги в повітових лікарнях, амбулаторіях та фельдшерських пунктах, проаналізовано рівень захворюваності чумою, сухотою та іншими хворобами, розглянуті питання фінансування повітової медицини у 1911 році. Додатки до книги містять таблиці та діаграми з різноманітними статистичними відомостями, а також звіти про діяльність Лікарсько-Санітарної Ради та лікувально-продовольчих пунктів.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о состоянии медицинского обслуживания в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии, составленный земским санитарным врачом А. Марзеевым. В отчете подробно изложены принципы организации медицинской помощи в уездных больницах, амбулаториях и фельдшерских пунктах, проанализирован уровень заболеваемости чумой, чахоткой и другими болезнями, рассмотрены вопросы финансирования уездной медицины в 1911 году. Приложения к книге содержат ведомости, таблицы и диаграммы с разнообразными статистическими сведениями, а также отчеты о деятельности Врачебно-Санитарного Совета и лечебно-продовольственных пунктов.
Бібліографічний опис: Земская медицина въ Верхнеднепровскомъ уездъ за 1911 год [Текст] / сост. А. Марзеевъ. - Верхнеднепровск : Тип. Любовского и Гинцбурга, 1913. - 315 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 1924
Переглянути