Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 19 Іюня 1911 года съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою журнали позачергового засідання Катеринославських губернських земських зборів 1911 р. і постанови, що було затверджено на ньому. Ці постанови стосуються питань фінансування сільського господарства та будівництва, а також діяльності Катеринославської губернської оціночної комісії. Книга містить списки учасників земського зібрання і доповіді губернської управи.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы внеочередного заседания Екатеринославского губернского земского собрания 1911 г. и постановления, принятые на нем. Эти постановления касаются вопросов финансирования сельского хозяйства и строительства, а также деятельности Екатеринославской губернской оценочной комиссии. Книга содержит списки участников земского собрания и доклады губернской управы.
Бібліографічний опис: Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 19 Іюня 1911 года съ приложеніями [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1911. - 67 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 933
Переглянути