Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія. Заседанія 18 сентября 1882 года

> Анотація: Книга являє собою журнали позачергового засідання Катеринославських губернських земських зборів 1882 р. і постанови, що було затверджено на ньому. Ці постанови стосуються питань оподаткування та фінансування, а також виборів представників земства в Суспільство поліпшення умов праці. Додатки містять списки учасників земського зібрання і доповіді губернської управи. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы внеочередного заседания Екатеринославского губернского земского собрания 1882 г. и постановления, принятые на нем. Эти постановления касаются вопросов налогообложения и финансирования, а также выборов представителей земства в Общество улучшения условий труда. Приложения содержат списки участников земского собрания и доклады губернской управы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія. Заседанія 18 сентября 1882 года [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Правленія, 1882. - 72 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1578
Переглянути