Краєзнавча Електронна бібліотека

Записки Екатеринославскаго Медицинскаго Общества въ г. Екатеринославъ. 1899 годъ

> Анотація: Щорічне періодичне видання Катеринославського Медичного Товариства являє собою збірник наукових статей на медичні теми, написаних медиками Катеринослава. Одна з цих статей присвячена історії діяльності даної медичної організації за 25 років її існування (1874-1899). Книга доповнена також звітом Катеринославського Медичного Товариства за 1898-1899 рр. та списком її дійсних і почесних членів.
 
Аннотация: Ежегодное периодическое издание Екатеринославского Медицинского Общества представляет собой сборник научных статей на медицинские темы, написанных медиками Екатеринослава. Одна из этих статей посвящена истории деятельности данной медицинской организации за 25 лет её существования (1874-1899). Книга дополнена также отчетом Екатеринославского Медицинского Общества за 1898-1899 гг. и списком её действительных и почетных членов.
Бібліографічний опис: Записки Екатеринославскаго Медицинскаго Общества въ г.Екатеринославъ 1899 год [Текст]. - Екатеринославъ : Типо-Литографія Губернскаго Правленія, 1900. - 252 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 2009
Переглянути