Краєзнавча Електронна бібліотека

Записки Одесскаго Общества Исторіи и Древностей. Т.XXXIII

> Анотація: Книга являє собою один з випусків наукового журналу, виданого Одеським Товариством історії та старожитностей у 1919 році. Журнал містить кілька статей, присвячених історичним дослідженням деяких територій Російської Імперії ХІХ століття, зокрема Новоросії та Придніпров'я. Автори досліджень висвітлюють питання заселення земель Півдня Росії російськими та українськими переселенцями, а також греками, німцями та болгарами. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой один из выпусков научного журнала, изданного Одесским Обществом истории и древностей в 1919 году. Журнал содержит несколько статей, посвященных историческим исследованиям некоторых территорий Российской Империи ХІХ века, в частности Новороссии и Приднепровья. Авторы исследований затрагивают вопросы заселения земель Юга России русскими и украинскими переселенцами, а также греками, немцами и болгарами. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Записки Одесскаго Общества Исторіи и Древностей [Текст] Т.XXXIII. - Одесса : Техник, 1919. - 60 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1879
Переглянути