Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославскій адресъ-календаръ. 1915 годъ. Изданіе Губернской Типографіи

> Анотація: Довідник містить різноманітну інформацію про життя міста Катеринослав та Катеринославської губернії у 1915 році. Тут представлені історичні відомості про події губернського міста, про фінансові, промислові, сільськогосподарські та торгівельні підприємства, фабрики і заводи, про навчальні заклади, про різні міські установи - юридичні, медичні, релігійні, культурні та благодійні, про роботу транспорту, пошти і телеграфу. Цінними доповненнями до довідника є: інформація про державній устрій Російської імперії на початку ХХ ст., списки усіх губернаторів і головних посадових осіб Катеринославської губернії, церковний календар і алфавітний показник.
 
Аннотация: Справочник содержит разнообразную информацию о жизни города Екатеринослав и Екатеринославской губернии в 1915 году. Здесь представлены исторические сведения о событиях губернского города, о финансовых, промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях, фабриках и заводах, об учебных заведениях, о различных городских учреждениях – юридических, медицинских, религиозных, культурных и благотворительных, о работе транспорта, почты и телеграфа. Ценными дополнениями к справочнику являются: информация о государственном устройстве Российской империи начала ХХ века, списки всех губернаторов и главных должностных лиц Екатеринославской губернии, церковный календарь и алфавитный указатель.
Бібліографічний опис: Екатеринославскій адресъ-календарь.1915 [Текст]. - Екатеринославъ : Изд. Губерской тип., 1915. - 541 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 3367
Переглянути