Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія XXVIII очередной сессіии Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 6-го по 13-е декабря 1893 года съ приложеніями

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у грудні 1893 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить списки учасників земських зборів, документи, розглянуті на засіданнях: доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, прохання, грошові звіти, відомості та кошториси видатків на 1894р. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания и постановлений, рассмотренных и принятых на очередной сессии в декабре 1893 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат списки участников земского собрания, документы заседаний, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, прошения, денежные отчеты, ведомости и сметы расходов на 1894 г. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановленія XXVIII очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 6-го по 13-е декабря 1893 года съ приложеніями [Текст]. - Екатеринославъ : Типо-Литографія Губернскаго Правленія, 1894. - 571 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1482
Переглянути