Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославское блуканіе (1777-1791)

> Анотація: Книга є історичним нарисом, який присвячений історії заснування міста Катеринослава. Місто пройшло більш, ніж десятирічний шлях у пошуках місця, де, нарешті, почалося його будівництво під керівництвом князя Потьомкіна в 1787 р. Автор описує перше поселення Катеринослава на річці Самарі в 1777-1787 рр., яке було визнане невдалим місцем розташування для великого міста і пошуки нового місця, яким в результаті стало козацьке селище Половиця. У книзі міститься багато інформації про плани забудови Катеринослава, перших поселенців, будівництво соборів і промислових споруд, а також історія бронзової статуї Катерини ІІ, яка нині вважається безповоротно загубленою.
 
Аннотация: Книга представляет собой исторический очерк, посвященный истории основания города Екатеринослав. Город прошел более, чем десятилетний путь в поисках места, где, наконец, началось его строительство под руководством князя Потёмкина в 1787 г. Автор описывает первое поселение Екатеринослава на реке Самаре в 1777-1787 гг., которое было признано неудачным местоположением для большого города и поиски нового места, которым в результате стало казачье селение Половица. В книге содержится множество информации о планах застройки Екатеринослава, первых поселенцах, строительстве соборов и промышленных строений, а также история бронзовой статуи Екатерины ІІ, которая на сегодняшний день считается безвозвратно утерянной.
Бібліографічний опис: Егоров Александр. Екатеринославское блуканіе (1777-1791) [Текст] / А. Егоров. - Екатеринославъ : Печатня С.П.Яковлева, 1887. - 21 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1990
Переглянути