Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1905 годъ

> Анотація: Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1905 рік, де представлені відомості про керівництво бібліотеки, про бібліотечні фонди, нові надходження літератури, а також річна фінансова звітність бібліотеки. Окремими главами (розділами) представлена робота читальні (читального залу) та інформація про пожертвування. У порівнянні із Звітами за попередні роки, в книгу додані перелік періодичних видань, які передплачені бібліотекою на наступний рік і кошторис доходів та витрат бібліотечних коштів на 1906 рік. Досить детально в цьому Звіті висвітлені статистичні дані про читачів бібліотеки і книговидачу у різних відділах.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1905 год, где представлены подробные сведения о руководстве библиотеки, библиотечных фондах, новых поступлениях литературы, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. Отдельными главами (разделами) представлена работа читальни (читального зала) и информация о пожертвованиях. По сравнению с Отчетами за предыдущие годы, в книгу добавлены перечень периодических изданий, подписанных библиотекой на 1906 год и смета прихода и расхода библиотечных средств на 1906 год. Очень подробно в данном Отчёте освещены статистические данные о читателях библиотеки и книговыдаче в различних отделах.
Бібліографічний опис: Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1905 годъ [Текст]. - Екатеринославъ : [б. и.], Б. г. - 40 с.- (ксерокс).
Відсутні сторінки: 37-38
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 21.04.2021
Кількість переглядів: 1698
Переглянути