Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославскому Губернскому Земскому Собранію 47 очередной 1912 года сессіи. Екатеринославской Губернской Земской Управы. Доклады и Заключенія по санитарному отделенію. Выпускъ 2-й

> Анотація: Книга є збіркою доповідей та клопотань з різних питань санітарно-гігієнічного відділення Катеринославської губернської земської управи. Тут розглядаються актуальні для 1912 року санітарні й медичні проблеми: розвиток повітової медицини, боротьба з епідеміями, будівництво, благоустрій та ремонт санітарних відділень лікарень губернії, підготовка до Всеросійської гігієнічної виставки, фінансування медицини. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и ходатайств по различным вопросам санитарно-гигиенического отделения Екатеринославской губернской земской управы. Здесь рассматриваются актуальные для 1912 года санитарные и медицинские проблемы: развитие уездной медицины, борьба с эпидемиями, строительство, благоустройство и ремонт санитарных отделений больниц губернии, подготовка к Всероссийской гигиенической выставке, финансирование медицины. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Доклады и Заключенія по санитарному отделенію. Екатеринославскому Губернскому Земскому Собранію 47 очередной 1912 года сессіи. Екатеринославской Губернской Земской Управы [Текст]. Вып. 2. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1912. - 63 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1588
Переглянути