Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославскому Губернскому Земскому Собранію 46 очередной 1911 года сессіи. Екатеринославской Губернской Земской Управы. Доклады и Заключенія по санитарному отделенію. Выпускъ 3-й

> Анотація: Книга є збіркою доповідей та клопотань з різних питань санітарно-гігієнічного відділення Катеринославської губернської земської управи. Тут розглядаються актуальні для 1911 року санітарні й медичні проблеми: будівництво нових санітарних відділень та ремонт губернської земської лікарні, організаційні питання санітарного опікування, фінансування медицини. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и ходатайств по различным вопросам санитарно-гигиенического отделения Екатеринославской губернской земской управы. Здесь рассматриваются актуальные для 1911 года санитарные и медицинские проблемы: строительство новых санитарных отделений и ремонт губернской земской больницы, организационные вопросы санитарной опеки и попечительства, финансирование медицины. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Доклады и Заключенія по санитарному отделенію. Екатеринославскому Губернскому Земскому Собранію 46 очередной 1911 года сессіи. Екатеринославской Губернской Земской Управы [Текст]. Вып. 3. - Екатеринославъ : Тип. К. А. Андрущенко, 1911. - 15 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1693
Переглянути