Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославскому Губернскому Земскому Собранію 46 очередной 1911 года сессіи. Екатеринославской Губернской Земской Управы. Доклады и Заключенія по санитарному отделенію. Выпускъ 1-й

> Анотація: Книга є збіркою доповідей з різних питань санітарно-гігієнічного відділення Катеринославської губернської земської управи. Тут розглядаються актуальні для 1911 року санітарні й медичні проблеми: протихолерні заходи, що проводилися в Катеринославській губернії, санітарний стан водопостачання, утримання бактеріологічних лабораторій, питання санітарного опікування та освіти, фінансування медицини. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов по различным вопросам санитарно-гигиенического отделения Екатеринославской губернской земской управы. Здесь рассматриваются актуальные для 1911 года санитарные и медицинские проблемы: противохолерные мероприятия, проводимые в Екатеринославской губернии, санитарное состояние водоснабжения, содержание бактериологических лабораторий, вопросы санитарного попечительства и образования, финансирование медицины. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Доклады и Заключенія по санитарному отделенію. Екатеринославскому Губернскому Земскому Собранію 46 очередной 1911 года сессіи. Екатеринославской Губернской Земской Управы [Текст]. Вып. 1. - Екатеринославъ : Тип. К. А. Андрущенка, 1911. - 76 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1632
Переглянути