Доклады и журналы совещанія по организаціоннымъ вопросамъ Екатеринославской Областной Сельско-хозяйственной опытной станціи. 18-20 декабря 1915 года(съ приложеніемъ доклада по отделу Садоводства отъ 1913 г.)
Анотація: Книга присвячена питанням наукової і практичної організації сільського господарства Катеринославської губернії. В ній представлені доповіді, постанови та інші матеріали з організаційних програм наступних відділів Катеринославської обласної сільськогосподарської дослідної станції: прикладної ботаніки, тваринництва, фітопатології, сільськогосподарської метеорології, ґрунтознавства і садівництва. Друга частина книги містить журнали засідань і постанови спеціальної комісії по різних відділах дослідної станції, а також пропозиції з проектування сільськогосподарських споруд – наукових лабораторій.
 
Аннотация: Книга посвящена вопросам научной и практической организации сельского хозяйства Екатеринославской губернии. В ней представлены доклады, постановления и другие материалы по организационным программам следующих отделов Екатеринославской областной сельскохозяйственной опытной станции: прикладной ботаники, животноводства, фитопатологии, сельскохозяйственной метеорологии, почвоведения и садоводства. Вторая часть книги содержит журналы заседаний и постановления специальной комиссии по различным отделам опытной станции, а также предложения по проектированию сельскохозяйственных построек – научных лабораторий, скотных дворов, свинарников, птичников и т.п.
Бібліографічний опис: Доклады и журналы совещанія по организаціоннымъ вопросамъ Екатеринославской областной сельско-хозяйственной опытной станціи, декабрь 1915 г. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Г. Берса, 1916. - 253 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 973
Переглянути