Краєзнавча Електронна бібліотека

Доклады Губернской Земской Управы по Оценочно-Статистическому Отделенію

Анотація: Книга є збіркою доповідей Катеринославським повітовим земським зборам 1916 р. з питань організації статистичної роботи губернії. У доповідях розглядаються проблеми модернізації, реорганізації та фінансування оціночно-статистичного відділення Губернської земської управи, а також питання із підготовки до Всеросійського сільськогосподарського перепису у Катеринославській губернії, що було заплановано на 1917 рік.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов Екатеринославскому уездному земскому собранию 1916 г. по вопросам организации статистической работы губернии. В докладах рассматриваются проблемы модернизации, реорганизации и финансирования оценочно-статистического отделения Губернской земской управы, а также вопросы по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Екатеринославской губернии, запланированной на 1917 год.
Бібліографічний опис: Доклады Губернской Земской управы по оценочно-статистическому отделению [Текст]. - Екатеринослав : [б. и.], 1917. - 40 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1256
Переглянути