Докладъ уполномоченнаго по сельскохозяйственной части въ Екатеринославской Губерніи Сельскохозяйственному Совету Екатеринославскаго Губернскаго Земства "Объ организаціи агрономическихъ меропріятій съ целью поднятія сельскохозяйственнаго производства въ Екатеринославской губерніи", читанный 4-го ноября 1901 года
Анотація: Книга містить доповідь уповноваженого із сільськогосподарської частині Катеринославської губернії Заломанова М.П. «Про організацію агрономічних заходів з метою підняття сільськогосподарського виробництва у Катеринославській губернії», що була розглянута Сільськогосподарською Радою Катеринославського губернського земства у 1901 р. Доповідь складається із загальної характеристики сільського господарства Катеринославської губернії та опису різноманітних агротехнічних методів і прийомів для поліпшення показників землеробства та скотарства.
 
Аннотация: Книга представляет собой доклад уполномоченного по сельскохозяйственной части Екатеринославской губернии Заломанова Н.П. «Об организации агрономических мероприятий с целью поднятия сельскохозяйственного производства в Екатеринославской губернии», рассмотренный Сельскохозяйственным Советом Екатеринославского губернского земства в 1901 г. Доклад содержит общую характеристику сельского хозяйства Екатеринославской губернии и описание различные агротехнические методы и приёмы для улучшения показателей земледелия и животноводства.
Бібліографічний опис: Доклад уполномоченного по сельскохозяйственной части Сельскохозяйственному Совету [Текст]. - Екатеринослав : Тип. губ. земства, 1901. - 94 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 1130
Переглянути