Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославскому Уездному Земскому Собранію очередной 1909 года сессіи. Уездной Земской Управы. Докладъ по вопросу о программъ агрономической организаціи Екатеринославскаго Уезднаго земства

> Анотація: Книга є програмою розвитку сільського господарства Катеринославської губернії, яку було розглянуто на черговій сесії Катеринославських повітових земських зборів у 1909 р. Програма містить: історичну довідку про розпочату в 1894 р. організацію агрономічної допомоги середнім і дрібним господарствам Катеринославської губернії, детальний опис етапів подальшої допомоги, яка полягає в розвитку сільськогосподарської освіти, у виданні книг та газет на теми сільського господарства, у створенні навчальних показових полів і ділянок, а також у всебічному фінансово-економічному сприянні розвитку сільського господарства.
 
Аннотация: Книга представляет собой программу развития сельского хозяйства Екатеринославской губернии, рассмотренную на очередной сессии Екатеринославского уездного земского собрания в 1909 г. Программа содержит: историческую справку о начатой в 1894 г. организации агрономической помощи средним и мелким хозяйствам Екатеринославской губернии, детальное описание этапов дальнейшей помощи, которая заключается в развитии сельскохозяйственного образования, в издании книг и газет на темы сельского хозяйства, в создании обучающих показательных полей и участков, а также во всестороннем финансово-экономическом содействии развитию сельского хозяйства.
Бібліографічний опис: Доклад по вопросу о программе агрономической организации Екатеринославского уездного земства [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Торг. Дом, 1910. - 37 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1594
Переглянути