Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ о состояніи Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1895 годъ

> Анотація: Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1895 рік, де представлені відомості про зміни у керівництві бібліотеки, про бібліотечні фонди, відвідування і книговидачу, нові надходження літератури, а також річна фінансова звітність бібліотеки.У книзі є інформація про рішення міського голови Катеринослава розпочати будівництво нової будівлі для міської громадської бібліотеки. Надано також детальний список організацій і приватних осіб, що пожертвували бібліотеці найбільшу кількість грошових коштів та нових книг.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1895 год, где представлены сведения об очередных изменениях в руководстве библиотеки, составе библиотечных фондов, посещаемости и книговыдаче, новых поступлениях литературы, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. В книге есть информация о решении городского головы Екатеринослава начать строительство нового здания для городской общественной библиотеки. Подробно представлен список организаций и частных лиц, пожертвовавших библиотеке наибольшее количество денежных средств и новых книг.
Бібліографічний опис: Отчетъ о состояніи Екатеринославской городской общественной библіотеки за 1895 год [Текст]. - Екатеринослав : [б. и.], Б. г. - 24 (ксерокс) + прил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1663
Переглянути