Доклады Екатеринославскому Уездному Земскому Собранію очередной 1911 года сессіи по агрономической части съ приложеніемъ протоколовъ агрономическихъ совещаній
Анотація: Книга є збіркою документів, що стосуються розвитку сільського господарства Катеринославської губернії, які було розглянуто й прийнято на черговій сесії Катеринославських повітових земських зборів в 1911 р. У збірці містяться доповіді з питань тваринництва і рослинництва, придбання сільськогосподарських машин і устаткування, вищої освіти майбутніх агрономів, видання книг і газет на теми сільського господарства, організації господарських виставок губернії, а також звіти про діяльність агрономічної організації господарських виставок губернії. У Додатку представлені постанови нарад агрономів земської повітової управи і документи з організації сільськогосподарських виставок 1911-1912 рр.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник документов, касающихся развития сельского хозяйства Екатеринославской губернии, рассмотренных и принятых на очередной сессии Екатеринославского уездного земского собрания в 1911 г. В сборнике содержатся доклады по вопросам животноводства и растениеводства, приобретения сельскохозяйственных машин и оборудования, высшего образования будущих агрономов, издания книг и газет на темы сельского хозяйства, организации хозяйственных выставок губернии, а также отчёты о деятельности агрономической организации Екатеринославской губернии. В Приложениях представлены постановления совещаний агрономов уездной земской управы и документы по организации сельскохозяйственных выставок 1911-1912 гг.
Бібліографічний опис: Доклад Екатеринославскому Уездному Земскому Собранию, 1911, по агрономической части [Текст]. - Екатеринослав : Тип. К.А.Андрущенко, 1911. - 231 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 991
Переглянути