Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія XVII очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 30-го ноября по 13 декабря 1882 года съ приложеніями

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у грудні 1882 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить документи, розглянуті на засіданнях: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, кошториси витрат та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в декабре 1882 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат списки участников земского собрания, документы заседаний, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, сметы расходов и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановленія XVII очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 30-го ноября по 13 декабря 1882 года съ приложеніями [Текст]. - Екатеринославъ : Губернская Типографія, 1883. - 737 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1569
Переглянути