Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XLI очередной 1906 года сессіи. (Съ 1-го декабря по 13-е декабря 1906 года)

> Анотація: Книга є журналами постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у грудні 1906 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Книга містить доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, кошториси витрат та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в декабре 1906 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Книга содержит доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, сметы расходов и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановленія Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XLI очередной 1906 года сессіи. (Съ 1-го декабря по 13-е декабря 1906 года) [Текст]. - Екатеринославъ : Типография губернского земства, 1907. - 163 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1487
Переглянути