Журналы Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 51-й очередной сессіи 1917 года съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та питань, що розглядалися на засіданнях чергової сесії Катеринославських губернських земських зборів у січні 1917 року. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, транспортне будівництво, комунальне та сільське господарства, охорону здоров’я, освіту, культуру, соціальні питання. Додаток містить документи, розглянуті на засіданнях: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, кошториси видатків, грошові звіти та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и вопросов, рассмотренных на заседаниях очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания в январе 1917 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, транспортное строительство, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, образование, культуру, социальные вопросы. Приложения содержат документы заседаний: списки участников земского собрания, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, сметы расходов, денежные отчеты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журналы Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 51-й очередной сессіи 1917 года съ приложеніями [Электронный ресурс]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1917. - 814 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 857
Переглянути