Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1893 годъ и 1894 годъ

> Анотація: Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1893 рік, де представлені відомості про зміни у керівництві бібліотеки, про бібліотечні фонди, відвідування і книговидачу, нові надходження літератури, а також річна фінансова звітність бібліотеки. У порівнянні із Звітами за попередні роки, в книгу доданий перелік періодичних видань, на які бібліотекою була оформлена передплата в 1893 році. Буде також цікавою інформація про появу такої форми, як читацький квиток, про поділ читачів бібліотеки за категоріями, читацькі переваги у виборі літератури і про пожертвування книг до бібліотечних фондів. Книга є звітом про роботу Катеринославської міської бібліотеки за 1894 рік, де представлені відомості про суттєві зміни у керівництві бібліотеки, про бібліотечні фонди, відвідування і книговидачу. Окремим розділом надано річну фінансову звітність бібліотеки. Особливо виділені відомості про нові надходження книг, а також про пожертвування коштів та видань для бібліотеки.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1893 год, где представлены сведения об изменениях в руководстве библиотеки, библиотечных фондах, посещаемости и книговыдаче, новых поступлениях литературы, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. По сравнению с Отчетами за предыдущие годы, в книгу добавлен перечень периодических изданий, на которые библиотекой была оформлена подписка в 1893 году. Будет также интересной информация о появлении такой формы , как читательский билет, о делении читателей библиотеки по категориям, читательских предпочтениях в выборе литературы и о пожертвованиях книг в библиотечные фонды. Книга представляет собой отчет о работе Екатеринославской городской библиотеки за 1894 год, где представлены сведения о существенных изменениях в руководстве библиотеки, библиотечных фондах, посещаемости и книговыдаче, а также годовая финансовая отчетность библиотеки. Особо выделены сведения о новых поступлениях книг, а также о денежных пожертвованиях для библиотеки.
Бібліографічний опис: Отчетъ Екатеринославской городской общественной библіотеки за 1893 год и за 1894 год [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литография Губерн. Правления, 1894. - 46 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1948
Переглянути